Bondesolidaritet

Slaget om norsk landbruk

Jordbruksoppgjør_10 år

Norske bønder blir ikke hørt i sine krav om rettferdig pris. Bare se på denne statistikken.

Legg spesielt merke til hvor raus ministeren vår har vært de siste to årene, tilby 10% av et meget moderat og nøkternt krav er skammelig og et hån mot en  hel yrkesgruppe. Er det slik Listhaug tenker å levere 20% økt matproduksjon i hele landet, slik et samlet Storting har bestilt ? Det er direkte frekt å forvente sikker matforsyning når Regjeringen ikke er villig til la bøndene få dekket produksjonskostnadene og en ærlig lønn. Slik kan det ikke fortsette !

Bondesolidaritet er en grasrotorganisasjon som jobber målrettet for rettferdig pris. Vi vet at bonden har mat-makt, og kan i en gitt situasjon sørge for tomme bord, men denne makten kan ikke den enkelte bonde utøve alene, den må utøves gjennom koordinert og solidarisk samhandling mellom bønder i Norge og internasjonalt.

Bondesolidaritet er aktiv både i Norge og Europa, og nå er det viktig at norske bønder stiller seg bak kravet om en rettferdig pris. Ikke si at det ikke nytter ! Bondesolidaritet oppfordrer derfor alle bønder til å gjøre en aktiv handling nå og registrerer seg som solidaritetsbønder ved å klikke her.

Når vi blir mange nok solidaritetsbønder, i første omgang i Norge og Europa, har vi reell makt over førsteutbudet på mat og kan stille koordinerte krav om rettferdig pris i hele Europa, hvor pris står i forhold til kostnadsnivået i det enkelte land.

1 kommentar

  • Hva er «rettferdig pris»? Forbrukerne må forstå hvorfor matproduksjonen har en kostnad som må reflekteres i den pris forbrukerne betaler både over disk og over skatteseddelen .En kan ikke bare skjule det i «overføringer fra staten». Produksjonskostnadene for hver enkelt matvare må komme tydeligere frem når politikerne skal utforme profilen på tilskuddsordningene.
    Passive virkemidler som tilskudd pr dyr og da stimulerer lite til å øke produksjonen.

Legg igjen en kommentar