Bondesolidaritet

Vi vil ha betalt for det vi produserer

Bøndene vil ha en inntekt de kan leve av, uten å måtte kjøre brøytebil om natta i tillegg for å få en normal årslønn. Tilskudd og støtteordninger er vel og bra, men rettferdig betaling for produksjon er nøkkelen hvis vi skal snu dagens katastrofale utvikling. Av flere grunner

 • Det stimulerer til økt matproduksjon, som nasjonen trenger (i dag går produksjonen av kjøtt, melk, korn og andre produkter ned i Norge).
 • Det belønner driftighet og kvalitet
 • Det er enkelt for forbrukeren å forstå
 • Det gjør at nye generasjoner med ambisjoner får lyst til å overta og drive gårdene videre
 • Det sikrer at vi investerer og utvikler slik at vi får en enda mer effektiv og høykvalitets produksjon
 • Det øker selvforsyningsgraden

VI KREVER IKKE «JUSTERINGER». VI KREVER ET GEDIGENT LØFT!

Det holder ikke lenger med en femøring her og en femtiøring der. Vi krever en økning som virkelig monner. Det kan for eksempel bety 4 kroner mer pr liter melk og 25 kroner mer pr kilo kjøtt.

Med en melkepris på ca 15 kroner literen i butikk, vil et løft på 4 kroner fremdeles innebære at bonden fortsatt sitter igjen med under halvparten av det melka koster.

Og husk hvilken jobb vi da har gjort:

 • drevet jordarbeid – gjødsling, dyrking, grøfting, jordforbedring
 • dyrket fór
 • transportert fór og møkk
 • inseminert kua
 • forløst kalven
 • fóret den til ku
 • fått kua på sommerbeite
 • stelt den og fått den til å trives
 • melket den morgen og kveld, hver dag i årevis
 • investert i driftsbygning, traktor, maskiner og innendørs mekanisering (melkemaskiner, melkeroboter etc.)
 • vedlikeholdt fjøset
 • sikret kvaliteten og tryggheten på melka

Det er denne jobben vi vil ha rettferdig betalt for, gjennom prisen på produktet. Og historien er akkurat den samme når det gjelder andre landbruksprodukter; storfekjøtt, lam, geit, kornproduksjon, etc., etc.

NÅ SETTER VI MAKT BAK KRAVENE

Bondehæren er fremdeles mektig. Samler vi bøndene, samvirkeorganisasjonene våre (TINE, Nortura, Felleskjøpet), kommuner, næringsråd, forbrukere og andre, er vi en ustoppelig kraft.
Vi har vært «snille gutter og jenter» altfor lenge, og det har brakt oss dit vi er i dag – til kanten av stupet. Så nå må vi være tøffe og tydelige. Får ikke bøndene en rettferdig pris for jobben vi gjør, slutter vi å gjøre den. Får vi ikke rettferdig pris for produktene våre, slutter vi å levere dem.