Aksjoner Bondesolidaritet Pressemeldinger

Bondesolidaritet støttet EU bønder under demonstrasjon i Brussel

–Vi ga oss da de begynte med tåregass

Kampen for en rettferdig pris for melk samlet 2.000 traktorer, tusenvis av bønder, støttespillere og demonstranter samt et massivt oppbud av politi og sikkerhetspersonell rustet for nærkamp utenfor Europaparlamentet i Brüssel.

Even Erlien, Trond Langen og Leif Langen, alle engasjert i Bondesolidaritet, reiste fra Røros til EU-hovedstaden for å vise solidaritet med europeiske bønder under den store demonstrasjonen mandag.

–Bondesolidaritet ønsker en rettferdig pris, for prisene på produktene våre har ikke fulgt med i utviklingen. Hvis ikke europeiske priser går opp, har ikke norske bønder noe å gjøre på grunn av importpresset, og det er hovedgrunnen til at vi ser på Europa før vi ser an norske forhold, sier Erlien, som er leder i Bondesolidaritet.

Demonstrasjonene på kontinentet er kjent for å være mer bråkete og aggressive enn demonstrasjoner hjemme i Norge, noe også Bondesolidaritetsmedlemmene fikk merke. På veien mot EU-parlamentet satte bønder fyr på dekk ved offentlige bygninger og prøvde å rive ned barrikadene med traktorer. I Schumann-rundkjøringen sto politi bak barrikader av piggtråd, og de sto som tinnsoldater selv om det fra tidlig formiddag ble kastet egg og åpne melkekartonger mot dem. Utover ettermiddagen tok stemningen seg opp, og da Erlien og de to Langen-ene kom med traktorkortesjen, ble det kastet langt mer enn egg – noe politiet reagerte sterkt på.

–Det syntes som om noen bondeungdommer tøyde provokasjonsstrikken så langt at det ble nødvendig å ta vannkanoner og tåregass i bruk, forteller de.

Men det er også sterke følelser i sving innen landbruket i Europa. Prisen for å produsere melk er høyere enn hva bonden får igjen for literen, og mange stiller spørsmål om hvorfor en liter melk er billigere enn en liter vann.

–Vi vil ikke ha flere subsidier. Vi vil ha melkepriser som dekker produksjonskostnaden, sier Sieta van Keimpena, visepresident i European Milk Board (EMB), som er en lobbyorganisasjon som representerer om lag 100.000 europeiske melkebønder. I tillegg er det behov for krisehåndtering, sier van Keimpena. Løsningen, ifølge EMB, er at pengene fra overproduksjonsavgiften som skal betales i oktober, brukes til å finansiere en frivillig forsyningsbegrensning.

–Vi må redusere produksjonen. Det er den eneste muligheten vi ser for å komme ut av denne krisen, sier Erwin Schöpges, styremedlem i EMB. Overproduksjonen og blokaden av det russiske markedet har bidratt til en dumping av prisene som har hatt store konsekvenser.

–Bønder har 50-60 kyr, men klarer ikke å brødfø familien. Vi vil ikke ha industrialisering. Vi vil ha familiegårder, sier Schöpges. Han mener verken bønder eller forbrukere ønsker industrialisering:

–Den eneste som ønsker det er de som ønsker å bli rik av andres arbeid.

Medier fra Polen, Danmark, Nederland, England, Tyskland, Belgia og Finland var med for å dekke de store demonstrasjonene i Brüssel. De tre nordmennene ble flere ganger kontaktet av både europeisk presse og andre bønder som var nysgjerrige og skrøt av plakatene de tre bar på. For Bondesolidaritet er kampsaken nasjonal og internasjonal solidaritet.

–Vi vil gi bonden makten, noe som vil føre til en rettferdig pris, mener Erlien, som selv har om lag 40 kyr på Orvos. På plakatene de bar med seg gjennom kortesjen sto det blant annet ”We have the food – we have the power – solidarity” og ”Together we stand, divided we fall”.

–Om det er mange nok som setter makt bak kravene om rettferdig pris, kan vi bli i stand til å ta ut den prisen. I ytterste konsekvens innebærer det at vi må ha troverdighet om at det ikke blir leveranser om vi ikke får en rettferdig pris som dekker produksjonskostnadene, sier Erlien.