Bondesolidaritet

Bondesolidaritet inne i varmen i Europa

Den norske grasrotorganisasjonen Bondesolidaritet arbeider for rettferdig pris på mat, og deltar i det europeiske engasjementet for rettferdig pris for melken gjennom samarbeid med European Milk Board, – EMB. Dette samarbeidet, samt Bondesolidaritets engasjement og idegrunnlag er trolig noe av årsaken til at de ble bedt om å søke medlemskap i EMB, ifølge solidaritetsleder Even Erlien.

–Holdningene til melkebøndene i EU er i endring. Det er flere som nå sier at markedsliberalisering kan bli en trussel mot matforsyningen, og at en koordinert markedstilpasning og regulering av produksjonsvolumene er helt avgjørende for en bærekraftig matproduksjon, forteller Erlien. Han deltok på Medlemsforsamlingen i EMB i Italia sammen med Trond og Leif Langen i Bondesolidaritet i midten av oktober. Ifølge EMB får bonden nå mellom 20 og 30 cent for literen i de fleste europeiske land, mens prisen i Baltikum er enda lavere. De fleste produserer nå med tap, og da er det ikke lenger mulig “å melke seg ut av problemene”.

–I hele EU området er melkebønder i store økonomiske vansker, og i flere land snakker de om eksistenskrise. Kvotebortfallet har forverret situasjonen, som ventet. Bondesolidaritet jobber for rettferdig pris for bondens produkter, og organisasjonen mener rettferdig betaling for det som produseres trengs foran tilskudd og støtteordninger. EMB og Bondesolidaritet har sammenfallende mål; en melkepris til bonden som dekker produksjonskostnadene og gir et ærlig fortjent arbeidsvederlag. Det kan kun oppnås ved koordinert opptreden fra alle bønder i hele Europa, “Europeisk Bondesolidaritet”, sier Erlien.

–Inntrykket fra møtet i EMB er at Bondesolidaritet er inne i varmen. De ble, i likhet med tidligere, behørig invitert og godt mottatt, og denne gangen ble de oppfordret til å søke fullt medlemskap i EMB – noe som ble møtt med applaus i salen, forteller Erlien.  Klikk her for å se søknads seremonien. Hvis Bondesolidaritet blir medlem i EMB, får organisasjonen en formell plattform for å fremme forslag og løsninger med tanke på rettferdig pris og balanse i melkemarkedet. Hvis Bondesolidaritet blir medlem i EMB, får organisasjonen mulighet til å delta i arbeidet samt oversikt over den økonomiske situasjonen på kontinentet, og kan dermed bidra i utformingen av strategien for høyere melkepris.

– Dagens overproduksjon av melk i EU og betydelig lavere melkepris etter utfasing av kvoteordningen, er ugunstig i forhold til importpresset vi merker i Norge. Høyere pris i Europa vil bety mindre forskjell på norsk og europeisk melkepris, noe som vil dempe importpresset, sier Bondesolidaritet-lederen.

EMB representerer litt under halvparten av melkebøndene i Europa og har dermed en stemme som burde høres godt i Brussel. Men, under konferansen ble EUs landbrukskommissær Phil Hogan gjenstand for skarp kritikk. Hogan er ikke mottakelig for bøndenes innspill med helt konkrete forslag til løsning på melke krisen. EMB ønsker ham derfor utskiftet, forklarer Erlien.