Bondesolidaritet

Rettferdig pris til bonden

Vi bønder må kreve en rettferdig pris for det vi produserer! De fleste politikere gir få signaler om bedre rammebetingelser for primærprodusenten. Heller ikke våre samvirkebedrifter ser ut til å ha nevneverdig innflytelse på utbetalingsprisen. Da står bonden igjen som den eneste som kan gjøre en forskjell, men den enkelte bonde har ingen makt dersom bonden står alene. Derfor må vi samspille i solidaritet! Derfor må bønder og småbrukere samarbeide så vel nasjonalt som internasjonalt for å nå felles mål!

Bevegelsen «Bondesolidaritet» har fra dag en sett konturene av en slik situasjon. Derfor har «Bondesolidaritet» jobbet frem et konsept som innebærer at alle bønder i Norge og også i Europa slutter seg sammen i en solidaritetsbevegelse. Slik kan bøndene representere en maktfaktor i samfunnet som i en gitt situasjon kan ta tilbake makten over førsteutbudet på mat. Dette er forøvrig også i samsvar mer uttalelser fra lederen i European Milk Board Romuald Schaber.

Vi vet at nordmenn ønsker en matforsyning basert på norske råvarer, og at de også er villig til å betale en høyere pris for trygg og ekte mat. Dette synes imidlertid å være informasjon som ikke har trengt igjennom til alle våre folkevalgte.

Et samarbeid mellom Bondesolidaritet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag (initiativtakerne for “Aksjon – Ny landbrukspolitikk”) samt andre engasjerte bønder, er en allianse som kan vekke resignerte bønder. Vi vil skape optimisme blant yrkessøstre og – brødre slik at vi får tilbake håpet om en bedre fremtid. En fremtid der bondens arbeid verdsettes og der ungdommen fatter interesse for å ta over gårdene og satse på bærekraftig produksjon av mat. Vi vil få flere i befolkningen til å forstå og bli med. Når et troverdig håp øynes i horisonten vil flere og flere reise seg og bli til den maktbasen som trengs.

Makt er et språk alle forstår. Det har ikke bonden benyttet de senere årene, og derfor er vi der vi er nå.   Bonde – reis deg!

 

Even Erlien, leder i Bondesolidaritet
Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

NB !
Det er planlagt et seminar med tema “Bondens makt og avmakt i jordbruksforhandlingene” den 29. mars 2016,

Her finner du mer informasjon om seminaret