Bondesolidaritet

Kan bonden lære av OPEC ?

Oljen eRettferdigPrisr verdifull og selges ikke for billig, det ønsker OPEC å sørge for. Maten er menneskets viktigste vare, den selges i mange land til priser som ikke engang dekker produksjonskostnadene.

 

Hvorfor er det slik spør Even Erlien, leder i Bondesolidaritet.

Svaret er enkelt, verdens oljeproduserende land vet hvilke verdier de sitter på, og de har hele tiden vært klar over at det enkelt land ikke kunne styre prisen alene, derfor ble i sin tid oljeorganisasjonen OPEC etablert.

De siste par årene trodde enkelte oljeproduserende land at de kunne konkurrere bort noen av de andre produsentene fra markedet ved å øke sin egen produksjon. Resultatet ble den mest markante prisnedgang vi har opplevd på lang tid. Til slutt ble konsekvensene for mange oljeprodusenter så dramatiske at de igjen samlet seg i solidaritet og besluttet felles produksjonsbegrensning. Råvareprodusenter er avhengig av å samarbeide for å sikre langsiktig lønnsomhet.

melkepris-eu

Bonden kan gjøre det samme som OPEC

Bonden sitter på enda større verdier enn de oljeproduserende landene, men har til nå ikke benyttet makten på samme måte som OPEC.

At solidaritet blant produsenter virker, er OPEC et levende bevis på. Hvis den Europeiske bonden ønsker en rettferdig pris for sine produkter så er det kun mulig gjennom solidaritet. I et globalt marked har ikke den enkelte bonde nok makt til å stille slike krav, ikke en gang de aller største, og det har heller ikke ett enkelt land. Løsningen er derfor å gjøre som OPEC, danne en sterk solidaritetsorganisasjon, inngå avtaler om produksjonsbegrensning på for eksempel 10% og om nødvendig aksjonere overfor de som opptrer usolidarisk.

Bondesolidaritet er en norsk solidaritetsorganisasjon som jobber for Rettferdig pris for bondens produkter. I mai 2016 ble Bondesolidaritet medlem i European Milk Board, og ønsker nå å bruke sin erfaring med norske velfungerende kvoteordninger, markedsregulering og solidaritet i en felles innsats for å påvirke rammebetingelsene for en bærekraftig matproduksjon i hele Europa tilpasset lønns- og kostnadsnivået i det enkelte land.

Nå vil sikkert mange hevde at dette ikke er mulig. Bondesolidaritet er sikker på at det er mulig, men det forutsetter at et flertall av alle bønder i hele Europa ønsker en rettferdig lønn for sitt arbeid med å fø befolkningen, og at de stiller seg solidarisk med alle bønder på tvers av landegrenser i koordinerte tiltak for å oppnå rettferdig pris for sine produkter.

Den 2. mai 2016 ble det avholdt et møte i Oslo med deltakere fra EMB, faglagene og Bondesolidaritet. Her ble melkekrisa i Europa og ulike løsningsforslag diskutert. En av de viktigste konklusjonene etter møtet var at internasjonal solidaritet sannsynligvis kunne utgjøre en maktfaktor som kunne fremtvinge helt nødvendige endringer i jordbrukspolitikken i hele Europa.

Bønder må lære seg å tenke nytt: Solidaritet blant Europeiske bønder vil gi makt over maten. Hittil har vi bønder ikke hatt tilstrekkelig politisk påvirkningskraft til å oppnå rettferdig pris. Men, når 70 % av alle bønder i Europa stiller seg solidarisk bak kravene om produksjonsbegrensning på for eksempel 10%, vil det med sikkerhet utløse en betydelig prisoppgang i markedet og til bonden. Redusert produksjon vil i tillegg redusere kostnadene, slik at totaløkonomien til bonden bedres.

Hvordan kan så den enkelte bonde bidra til at dette skal skje.

Utfordringen som ble skissert fra Oslo-møtet var å starte en solidaritetsbølge i Norge hvor minimum 65 – 70 % av alle bønder registrerer seg som solidaritetsbønder. Deretter skulle solidaritetsbølgen rulle videre til for eksempel Sveits, et land som ligner mye på Norge, og så videre til Østerrike og alle de andre. Dette vil være et tydelig signal til de andre landene i Europa om at effektiv solidaritet faktisk er mulig å skape, Dermed kan bonden, på samme måten som OPEC, indirekte påvirke prisen på sine produkter gjennom redusert produksjon. Vi både håper og tror at dette er den inspirasjonen som trengs for å overbevise oppgitte og resignerte bønder i resten av Europa til å følge oppfordringen om å bli solidaritetsbønder, og få bølgen til å rulle videre i hele Europa

Når en troverdig maktbase er bygget, vil vi ha et bedre grunnlag for langsiktig god prisutvikling.

Under oppbyggingen av europeiske bonde solidaritet, bør EMB’s Marked Responsibility Program bli implementert i alle land, og en europeisk organisasjon etablert for å være ansvarlig organ for en felles europeisk database som alle land må rapportere til.