Bondesolidaritet

Til Stortingspolitikerne

Stortingssalen

Ærede stortingsrepresentanter

Alle stortingsrepresentantene er valgt av det Norske folk for å sikre folket trygge rammebetingelser for deres liv, deriblant en trygg matforsyning basert på norske for-råvarer som det aller viktigste. Hele 92 % av folket ønsker at det skal være slik. Den Norske bonden er blant de som har fått i oppgave av stortingsflertallet å ivareta nettopp det.

Matforsyningen, både i Norge og internasjonalt, har lenge nok vært basert på underbetalte bønder og landarbeidere.

Innst. 251 S, jordbruksmeldingen, ga håp om en bedre standard for den norske bonden. Bonden både kan og vil levere trygg mat, andre verdier og kvaliteter som samfunnet behøver, men det må følges opp med en rettferdig betaling.

Inntektsgapet må tettes med blanke kroner, ikke med luftpenger, prosentregning og bortforklaringer.

Vi håper stortingsrepresentantene nå har ryggrad til å følge opp intensjonene i jordbruksmeldinga

De folkevalgte bør også bli bedømt etter det de faktisk gjør, ikke etter hva de sier.

Grasrotbevegelsen Bondesolidaritet ønsker Stortinget lykke til med å følge opp jordbruksmeldinga med konkret handling, – la oss få grunnlaget for et rettferdig jordbruksoppgjør.

For Bondesolidaritet
Even Erlien