Bondesolidaritet

Viktig (vei)valg for norsk landbruk

Landbruksvennliges valg

Bondesolidaritet har lansert internasjonal solidaritet som virkemiddel for å bedre bøndenes kår og sikre forbrukerne trygg mat.

Bondesolidaritet oppfordrer Europas bønder til å ta politikerne på ordet og bruke sin mat-makt til å kreve en
Rettferdig pris for sine produkter.

Rettferdig pris betyr kostnadsdekning for produksjonen, inklusive kapitalkostnad og lønnsevne pr time
på linje med andre sett i forhold til lønns og kostnadsnivået i det enkelte land. Dette har blitt godt mottatt, og flere organisasjoner påkaller solidaritetsbegrepet som redskap.

Bondesolidaritet vil ha klarhet i hvilke partier som vil spille på lag med oss for en trygg og sunn matforsyning, levende bygder og lønnsomt landbruk i hele landet, og har sendt en oppfordring til alle partiene.

Norge står overfor et valg den 11.09.2017.

Veivalget