Bondesolidaritet

Europa omfavner solidaritetstanken

Bondesolidaritet er på offensiven i Europa. Flere støtter nå opp om budskapet om solidaritet mellom bønder.

– Troen på traktorer og demonstrasjonstog som virkemiddel for å oppnå rettferdig pris har vært sterk helt til nå, men endelig var det åpning for nye tanker, forteller Even Erlien, bonde og leder i Bondesolidaritet.

Han mener at situasjonen for bønder i Norge ligner veldig på den i andre europeiske land.

– Vi tror det eneste som kan gjøre situasjonen bedre, er at bønder får en rettferdig pris for varene de leverer, noe som er avhengig av forente europeiske bønder, sier Erlien.

– Må stå sammen

Bondelobbyorganisasjonen EMB (European Milk Board) omfavnet i et nylig medlemsmøte Bondesolidaritets forslag om å øke oppmerksomheten til samhold og solidaritet blant melkebønder i hele Europa.

– Bare ved å jobbe sammen kan vi oppnå melkepriser som dekker utgiftene for alle melkebønder i Europa, og på den måten sikre rettferdig lønn for vårt daglige arbeid, skriver Erwin Schöpges, president i EMB, i nyhetsbrevet i mai.

EMB har slått fast at solidaritet mellom melkebønder i Europa skal presenteres og vises frem.

– Vi ønsker å vise nasjonale og europeiske politikere at EMB legger opp til samhold, og vi vil gjøre alt som trengs for at nye generasjoner kan få ta over levedyktige gårder, skriver Schöpges videre.

– Vil mobilisere

Erlien forteller at Bondesolidaritet i flere møter med EMB har oppfordret organisasjonen og dens medlemmer til å ta et betydelig ansvar slik at solidaritet blir løftet betydelig.

– EMB må være seg sitt ansvar bevisst og utnytte sin sterke stilling på tvers av medlemsorganisasjonen med en appell om å mobilisere til europeisk solidaritet ved utformingen av krisetiltak, sier han, og legger til:

– Hvis vi lykkes med bygging av europeisk solidaritet vil det i sin tur gi EMB langt større makt og tyngde i dialogen med politikken. I tillegg representerer det en betydelig motvekt til konkurranse og vekststrategien til de europeiske bondelagene. EMB står dermed opp for å bevare antall og mangfold i næringen.