Hvorfor Bondesolidaritet

Stadig færre av oss norske bønder kan leve av det vi produserer. Vår andel av prisen du betaler i butikken blir mindre og mindre. Resultatene ser vi tydelig. Bønder gir opp. Gårdsbruk legges ned i tusentall hvert år. Bygdesamfunn raseres.

Mange produksjoner sliter med dårlig lønnsomhet, og derav følger mer bierverv og en snikende ekstensivering av gårdsdrifta, som i sin tur har gitt lavere produksjon av flere viktige varer. Det er en fallitterklæring og et tydelig bevis på en usunn økonomisk utvikling at vi i graslandet Norge ikke klarer å forsyne markedet med norskprodusert kjøtt av storfe og sau. Vi blir stadig mer avhengig av å kjøpe maten vår fra andre land. Bønder som vil henge med i utviklingen, må i dag arbeide dobbelt så mye for halvparten av betalingen til folk med normale inntekter. Dette kan ikke fortsette.

Bondesolidaritet har løsningen som vil gi bonden en Rettferdig Pris for produktene

Klikk her for å bli Solidaritetsbonde