Historie

Hvorfor ble Bondesolidaritet etablert

Svært mange har innsett at den ubalansen som har fått utvikle seg mellom våre produktpriser og prisene på innkjøpte driftsmidler, leid arbeid og tjenester ikke er til å leve med stort lenger.

Stadig færre av oss norske bønder kan leve av det vi produserer. Vår andel av prisen du betaler i butikken blir mindre og mindre. Resultatene ser vi tydelig. Bønder gir opp. Gårdsbruk legges ned i tusentall hvert år. Bygdesamfunn raseres.

Mange produksjoner sliter med dårlig lønnsomhet, og derav følger mer bierverv og en snikende ekstensivering av gårdsdrifta, som i sin tur har gitt lavere produksjon av flere viktige varer. Det er en fallitterklæring og et tydelig bevis på en usunn økonomisk utvikling at vi i graslandet Norge ikke klarer å forsyne markedet med norskprodusert kjøtt av storfe og sau. Vi blir stadig mer avhengig av å kjøpe maten vår fra andre land. Bønder som vil henge med i utviklingen, må i dag arbeide dobbelt så mye for halvparten av betalingen til folk med normale inntekter. Dette kan ikke fortsette.

Løsningen er enkel: Bøndene må få en rettferdig pris på det som produseres. Da handler det ikke om «justeringer», men om et skikkelig løft. Da, og bare da, kan vi få nye generasjoner til å overta gårdene våre. Da kan vi gjøre de investeringene som må til for å drive ordentlig. Da kan vi sikre nasjonen trygg tilgang til trygg mat for oss selv og nye generasjoner.
Bondesolidaritet er sprunget frem fra grasrota i norsk landbruk, fra bygdesamfunn og kommuner der landbruket er avgjørende for framtida. Vi stiller tøffe krav og er villige til å sette makt bak dem. Og vi er sikre på at vi har bred støtte fra folket i denne saken.
Vi har lansert vårt opplegg for både Bondelaget og Landbrukssamvirke og invitert til samarbeid.