Landsdels rådet

Landsdelsrådet skal bestå av alle landsdelslederne, og være et rådgivende organ for ledelsen.

Her kommer det informasjon for å synliggjøre hvilke oppgaver og ansvar som ligger i rollen.