Solidaritetsbønder

Bli en del av et sterkt fellesskap

Hvilket medlemskap kan jeg inngå?
a.) Fullverdig Solidaritetsbonde er bare mulig som en aktiv bonde
b.) Bondesympatisør, uavhengig av om du er bonde eller ikke

Hvor mye koster deltakelse i Bondesolidaritet?
a.) Grunnbeløpet for hvert medlem er 500,- pr år
Hvordan kan jeg bli med?
Fyll ut medlemsskjema på hjemmesiden som du finner her eller skriv det ut send det signert til post@bondesolidaritet.no.
Kontoradresse:
Bondesolidaritet
v/ Even Erlien
Orvos
7473 RØROS
Hvordan betaler jeg?
Sammen med bekreftet innmelding mottar du en faktura på angjeldende beløp som betales i Nettbanken eller med vedlagte giroblankett
Hva får jeg for mitt medlemskap
a) Som Solidaritetsbonde er du en del av et sterkt fellesskap av yrkessøstre og yrkesbrødre
b) Som Solidaritetsbonde støtter du opp om alle tiltak for å oppnå rettferdig pris for bondens produkter
c) Du får tilgang til all informasjon om planlagte og gjennomførte tiltak i Norge og Europa
d) Som Solidaritetsbonde er du medansvarlig for å skaffe det norske folk nok norsk trygg kvalitetsmat
e) Som Solidaritetsbonde kan du føle stolthet over å utøve verdens viktigste jobb
f) Som Solidaritetsbonde er du med på å dra lasset for å bedre lønnsomheten

Hvem har tilgang til mine data?
Vi garanterer at personopplysninger ikke vil bli utlevert til tredjepart.