Struktur / Organisasjon

Denne siden er under oppbygging og vil inneholde en beskrivelse av organisasjonen med roller, ansvar og arbeidsmetodikk

Hovedprinsippet er at det etableres såkalte landsdel-team som skal være ansvarlig for det som skjer i landsdelen

Alle rolleinnehaverne i Bondesolidaritet skal som en hovedregel ha solid forankring næringen.