Tiltredelse Person/ Bedrift

Personvernerklæring: Bodesolidaritet oppbevarer de opplysningene som gis på en trygg og forsvarlig måte. Vi forplikter oss til å ikke gi opplysningene videre til andre. Opplysningene vil bare bli brukt til statiske formål.

Hvis du vil gi et økonomisk bidrag til Bondesolidaritet kan du overføre et beløp til vår bankkonto 4280.13.61506.

Vi sender en bekreftelse til e-postadressen du oppgir i dette feltet.
Vi må vite ditt navn
Vennligst oppgi ditt postnummer. Vi trenger det til statistiske formål.
Du må godta vår Personvernerklæring slik at vi kan registrere dine opplysninger hos oss.
Vi vil gjerne at du gir et økonomisk bidrag til vårt arbeid. Minste beløp er satt til 100 kr. Det er frivillig å gi, du kan overføre ditt bidrag til vår konto.