Veien til Rettferdig Pris

Bondesolidaritet har innsett at det trengs nye virkemidler for å øke utbetalingsprisen til bonden. Fagorganiserte lønnstakere har brukt streikeretten som maktmiddel for å få sin del av velstandsutviklingen, mens bøndene ikke har hatt for vane å ta i bruk lignende virkemidler.

For å kunne oppnå rettferdig pris, må vi bygge og organisere solidaritet mellom bønder nasjonalt og internasjonalt. Rettferdig pris betyr: Kostnadsdekning for produksjonen, inklusiv kapitalkostnad og lønnsevne pr. time på linje med andre, sett i forhold til lønns- og kostnadsnivå i det enkelte land.

Enkeltvis blir bonden et «offer for systemet»; forbrukernes krav om billig mat, pengemakta, foredlingsindustrien og kjedene, og disses mål om egen fortjeneste.

Vi har lansert våre forslag om prosjektsamarbeid overfor sentrale aktører både i Norge og Europa med tanke på mobilisering av bønder i en samordnet base som kan ta makta over første utbudet på mat. Det kan se ut til at der nøden er størst, er responsen på nye tanker best, altså blant melkebønder i EU. Vi har derfor fått til gode samarbeidsrelasjoner med EMB (European Milk Board).

Vi vil vise beregninger for reelle produksjonskostnader for jordbruksråvarer, som grunnlag prisfastsettelse på våre varer, sett i forhold til lønns- og kostnadsnivå i det enkelte land og geografiske områder i det enkelte land. EMB har allerede utarbeidet kalkyler for melk i enkelte medlemsland, og Bondesolidaritet skal sørge for at det samme blir gjort for norske forhold.

Oppnås ikke rettferdig pris, må vi være tøffe nok til å vise forbrukerne hva konsekvensene kan bli, ved å signalisere iverksettelse av leveringsstopp.

Våre virkemidler:

  • Mobilisere og motivere bønder til samordnet opptreden i Norge og internasjonalt.
  • Bygge Bondesolidaritet som organisasjon i hele landet, og sørge for solid forankring i næringen.
  • Spre faktainformasjon til alle bønder.
  • Samarbeide med faglagene og samvirkeorganisasjonene.
  • Faktainformasjon til forbrukerne via hjemmesider, sosiale- og tradisjonelle media.
  • Solid forankring i europeisk solidaritet for unngå ukontrollert import og ukollegial dumping av matvarer for eksempel i forbindelse med konflikter om prisfastsettelse.
  • Arbeide på egnede arenaer for å skape forståelse for at prisen på mat må harmoniseres med lønns- og kostnadsnivået i det enkelte land.
  • Koordinert opptreden på tvers av landegrenser

Nå er det viktig at mange nok blir “Solidaritetsbønder” for at vi kan sette makt bak kravet om rettferdig pris: Når trusselen om leveringsstopp oppfattes som reell, vil mye være gjort.

Våkne opp!

Bli med å ta et krafttak for bondens inntekt. Og husk: «Det er ingen som hjelper den som ikke vil hjelpe seg selv.»

Du kan hjelpe til i arbeidet med å oppnå Rettferdig Pris ved å bli “Solidaritetsbonde” !